Description

Gardd i bawb! Rydym yn trefnu sesiynau yn rheolaidd, gan rannu sgiliau garddio a thyfu bwyd. Mae hefyd yn hafan i fywyd gwyllt ac yn  lle i ymlacio. Cysylltwch รข ni i fynd ar y rhestr bostio.

A garden for everyone! We run regular sessions to share gardening skills and grow food. It's also a haven for wildlife and a place to come and relax. Contact us to go on the mailing list.

Address

Penglais Campus
Aberystwyth
SY23 3DX
United Kingdom

Main contact

Jane Powell

Email address

garden-project@aber.ac.uk

Phone number

07929857173